Følg EPSI Rating Norway

Pressemeldinger 4 treff

Hver fjerde kunde er misfornøyd med banken sin

Hver fjerde kunde er misfornøyd med banken sin

Pressemeldinger   •   sep 30, 2019 06:00 CEST

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra den årlige kundetilfredshetsstudien av bankbransjen. Studien baserer seg på 3.900 dybdeintervjuer med privatpersoner og bedrifter over hele landet, og viser at kundetilfredsheten ligger på de samme nivåene som før. Sbanken er fortsatt på topp, mens DNB er i bunn

Er det vanskelig å være storbank?

Er det vanskelig å være storbank?

Pressemeldinger   •   okt 01, 2018 07:00 CEST

Bankopplevelsen til nordmenn og norske bedrifter har blitt målt siden 2003. Målingene viser at bankbransjen har mer fornøyde kunder i dag enn for 15 år siden. Som så mange ganger før er det Sbanken som er best, tett fulgt av Handelsbanken, mens storbankene Nordea og DNB kommer dårligst ut. Er det vanskelig å være storbank?

Høy kundetilfredshet med revisjons- og regnskapsbyråene

Høy kundetilfredshet med revisjons- og regnskapsbyråene

Pressemeldinger   •   jun 04, 2018 07:30 CEST

Kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. En kundetilfredshet på drøyt 77 er et meget godt resultat og «all-time high». En tilsvarende måling er gjennomført i Sverige, og om vi ser disse studiene opp mot hverandre så er det tydelig at norske bedrifter er mer tilfredse med sine revisorer enn hva svenske bedrifter er.

DNB får bank av kundene

Pressemeldinger   •   okt 03, 2016 07:00 CEST

Årets bankstudie fra EPSI Rating viser at nordmenn er vesentlig mindre tilfreds med sine banker i dag enn for ett år siden. Mer enn hver fjerde bankkunde er direkte misfornøyd, og mange er tydelige på at de ville valgt en annen bank i dag dersom de skulle velge på nytt. –Det er DNB som faller mest tilbake, og kommer dårligst ut i denne kundeundersøkelsen, sier Fredrik Høst i EPSI Rating.