Barnehager og folkehøgskoler er best, barneskolen faller tilbake

Pressemeldinger   •   des 13, 2018 15:15 CET

En ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge viser at opplevelsen varierer en hel del mellom barnehage, skole og høyere utdanning. Barnehagene rundt om i Norge får nok en gang særdeles gode tilbakemeldinger, men også folkehøgskolene får gode skussmål.

Dalende kundetilfredshet for norske strøm- og nettselskaper

Pressemeldinger   •   des 10, 2018 07:02 CET

Etter mange år med oppgang så faller tilfredsheten og lojaliteten til norske strømforbrukere markant. Et år med relativt høye strømpriser, mye vær og mange strømbrudd har bidratt til at tilfredsheten med kraftleverandørene nå er tilbake på nivået fra 2013. Også nettselskapene i Norge må notere seg en solid tilbakegang fra i fjor.

Her er kundenes dom over forsikringsselskapene

Pressemeldinger   •   nov 12, 2018 07:15 CET

Tilfredsheten med forsikringsselskapene stiger, og bransjen kan notere seg en ny toppskår når det gjelder kundetilfredshet. Det er særlig bedriftene som har blitt mer fornøyde i løpet av det siste året. De aller fleste opplever at det er enkelt å forholde seg til forsikringsselskapene, og både privatkunder og bedrifter har høy tillit til sine forsikringsleverandører.

EPSI Rating har nettopp lagt frem resultatene fra en omfattende kundetilfredshetsstudie av forsikringsselskapene i Norge. Studien baserer seg på nesten 3.000 dybdeintervjuer med privatpersoner og bedrifter over hele landet. I denne, som i alle andre EPSI-målinger, så er det kundene selv som vurderer sine leverandører ut i fra egne erfaringer.

Frende tar teten, Tryg hopper frem

Målingen viser at folk flest er godt tilfredse og lojale til sine forsikringsselskaper.
– Statusen er at 80% av kundene er enten fornøyde eller meget fornøyde med sine forsikringsselskaper, mens hver femte kunde er misfornøyde og vurderer å bytte forsikringsselskap det nærmeste året, sier Fredrik Høst i EPSI Rating.

Undersøkelsen viser videre at det er Frende Forsikring som kommer best ut blant de målte selskapene, tett fulgt av Eika Forsikring.
- Kundene har uten tvil høye forventninger til Frende, men selskapet leverer gode forsikringsprodukter, de er enkle å komme i kontakt med, de har gode skadeoppgjør, og er konkurransedyktige på pris, fortsetter Høst.

Eika Forsikring følger hakk i hel, og med et resultat på 75,6 har også de en kundetilfredshet som er å anse som høy. Tryg er årets klatrer, og får sin beste notering i målingens historie.

Skadeoppgjør
Det er når uhellet er ute at kundene virkelig får testet sine forsikringsselskaper. Denne målingen bekrefter det tidligere studier har vist, nemlig at forsikringsselskapene er dyktige på å håndtere skadesaker. Totalskåren for skadeoppgjør ligger over 80, noe som er et høyt og godt nivå. Det er Sparebank 1 Forsikring og If som denne gangen får den beste tilbakemeldingen i forhold til skadeoppgjør.

KLP er best på bedrift – for 8. gang
Norske bedrifter er mer tilfredse med forsikringsselskapene, og et bransjeresultat på 73 er den beste tilbakemeldingen i målingens historie. For åttende året på rad er det KLP som har de mest tilfredse bedriftskundene. – Forventningene er fortsatt skyhøye til KLP, men med et resultat på 78,9 viser KLP at de fortsatt ligger et godt stykke foran konkurrentene sine. KLP har et sterkt omdømme blant kundene og så skiller de seg vesentlig fra konkurrentene ift servicen de tilbyr, avslutter Høst

Flere detaljer om studien finnes her: http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/forsikring/

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

Tilfredsheten med forsikringsselskapene stiger, og bransjen kan notere seg en ny toppskår når det gjelder kundetilfredshet. Det er særlig bedriftene som har blitt mer fornøyde i løpet av det siste året. De aller fleste opplever at det er enkelt å forholde seg til forsikringsselskapene, og både privatkunder og bedrifter har høy tillit til sine forsikringsleverandører.

Les mer »

Så fornøyde er vi med strømmetjenestene

Pressemeldinger   •   nov 06, 2018 07:45 CET

En ny kundeundersøkelse av de mest populære strømmeaktørene på det norske markedet har blitt gjennomført. Til tross for en liten tilbakegang så er tilfredsheten og lojaliteten blant kundene fortsatt god. Det å strømme innhold over internett er enkelt og populært. Viaplay kommer også denne gangen kommer best ut når kundene setter karakter, mens strømmegiganten Netflix kommer dårligst ut.

Dette er den fjerde målingen fra EPSI Rating som omhandler abonnementsbaserte strømmetjenester. 60% av bredbåndskundene i Norge abonnerer på ulike strømmetjenester, noe som er en liten tilbakegang fra i fjor.

Viaplay i topp, Netflix i bunn
Det å strømme innhold over internett er populært. Kundene opplever at de får mye for pengene, og er både fornøyde med og lojale til sine strømmeleverandører. Men kundene forventer mer enn før, og dette er noe leverandørene må være obs på.

- Målingen avdekker en liten tilbakegang når det gjelder tilfredsheten, men resultatet er fortsatt godt og vesentlig bedre enn tilfredsheten med for eksempel Tv-distributørene, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge. Målingen viser dessuten at lojaliteten er høy, og over halvparten av de spurte at de ville valgt samme strømmetjeneste om de skulle velge på nytt.

Viaplay skårer best i denne målingen, og gjør det særlig bra mot barnefamilier.
-Som i fjor så forteller Viaplay-kundene at de får tilgang på godt innhold, og at de får dette til en bra pris, fortsetter Høst.

TV 2 Sumo fortsetter fremgangen fra i fjor, og går forbi HBO i denne målingen. TV2 Sumo-kundene opplever bredden i innholdstilbudet som bra, men den tekniske funksjonaliteten kan ifølge brukerne fortsatt bli enda bedre.

Serieleverandøren HBO gjør det også godt i målingen, men går allikevel tilbake fra i fjor.
-HBO har tidligere skåret godt når det gjelder innholdet, men faller litt tilbake på dette området i år. Når det gjelder brukervennligheten så er også det et område hvor HBO har et forbedringspotensial, påpeker Høst.

Netflix er den klart største tilbyderen på markedet, men kommer dårligst ut i denne målingen.
-Strømmegiganten har fortsatt en meget god teknisk løsning og et godt brukergrensesnitt, men Netflix-kundene forventer mer, og etterlyser bedre innhold, avslutter Høst.

Et mer detaljert sammendrag fra studien finnes på http://www.epsi-norway.org

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

En ny kundeundersøkelse av de mest populære strømmeaktørene på det norske markedet har blitt gjennomført. Til tross for en liten tilbakegang er tilfredsheten og lojaliteten blant kundene fortsatt god. Det å strømme innhold over internett er enkelt og populært. Det er Viaplay som også denne gangen kommer best ut når kundene setter karakter, mens strømmegiganten Netflix kommer dårligst ut.

Les mer »

Pasienttilfredsheten er god - særlig hos tannleger

Pressemeldinger   •   nov 02, 2018 07:55 CET

En ny studie fra EPSI Rating viser at folk flest er meget godt tilfreds med helsetjenestene i Norge. Tannlegene oppnår det beste resultatet i denne målingen tett fulgt av optikerne. Fastlegene kan vise til bestenotering, mens fysioterapeuter og kiropraktorer ligger litt bak de andre.

Vi er mer tilfredse med bredbåndet

Pressemeldinger   •   okt 29, 2018 07:55 CET

Folk flest er blitt mer tilfreds med bredbåndet i løpet av det siste året. Det er gledelig. Flere opplever at det trådløse hjemmenettet fungerer bedre og at de har et mer riktig bredbånd til sitt bruk. Men tilfredsheten og lojaliteten i privatsegmentet er fortsatt lav, og det er fortsatt mye å ta tak i. Bedriftene er derimot mer tilfreds med bredbåndet enn hva privatkundene er.

Tv-tjenesten fra Altibox er den beste

Pressemeldinger   •   okt 29, 2018 07:00 CET

Årets EPSI måling viser en liten fremgang i kundetilfredsheten, men situasjonen er fortsatt den at kundetilfredsheten til Tv-distributørene er relativ lav. Bransjens renommé er svakt, og på spørsmål om man vil anbefale Tv-tjenesten til andre så svarer nesten halvparten av alle kundene at de sannsynligvis ikke vil gjøre det.

Dette er de mest og minst populære mobilselskapene

Pressemeldinger   •   okt 15, 2018 07:00 CEST

Tilfredsheten med mobilselskapene i Norge er god, og EPSI-studien viser nok en gang at det er de mindre mobilselskapene som skårer best. Årets kundetilfredshetsundersøkelse viser at One Call er tilbake på toppen i privatsegmentet, mens det er Telenor som kommer dårligst ut. I bedriftssegmentet er det Dipper som har de mest fornøyde kundene, mens Phonero har mest å ta tak i.

Er det vanskelig å være storbank?

Pressemeldinger   •   okt 01, 2018 07:00 CEST

Bankopplevelsen til nordmenn og norske bedrifter har blitt målt siden 2003. Målingene viser at bankbransjen har mer fornøyde kunder i dag enn for 15 år siden. Som så mange ganger før er det Sbanken som er best, tett fulgt av Handelsbanken, mens storbankene Nordea og DNB kommer dårligst ut. Er det vanskelig å være storbank?

Stor begeistring for frisører

Pressemeldinger   •   jun 15, 2018 07:30 CEST

EPSI Rating har i løpet av våren intervjuet nordmenn i forhold til deres tilfredshet med frisører, håndverkere, bilverksteder og taxi. Målingen viser at folk flest er godt fornøyde med disse tjenestene, men frisørene skiller seg positivt ut.

Frisørene - beste praksis?
Med en kundetilfredshet på 83 så er det frisørene som kommer best ut i denne studien fra EPSI Rating, og kommer også svært høyt når vi sammenligner mot andre bransjer.

- En kundetilfredshet på 83 er svært bra, og vitner om at frisørene er gode på å møte sine kunders ønsker og behov, sier Fredrik Høst i EPSI Rating. Det er kun tannlegene som, blant de bransjene vi har målt, kan matche frisørene, fortsetter Høst. Frisørene er utvilsomt tett på sine kunder, og er nok et bevis på at nærhet til kunde er viktig om man ønsker å skape de virkelig gode kundeopplevelsene. 

Frisørene er naturligvis godt klare over at byttebarrieren for deres tjenester er lav, og dersom kundene ikke blir tilfredse så er risikoen stor for at kundene klipper håret andre steder neste gang. Derimot så vil en meget fornøyd kunde i de aller fleste tilfeller komme tilbake, og i stor grad være tilbøyelig til å anbefale frisøren til andre. Det er derfor viktig å skape en topp opplevelse hver eneste gang. Analysen viser dessuten at det er kvinner som er mest fornøyd med frisørene.

Videre så er det mange håndverkerne som kan klappe seg selv på skulderen. Selv om det ifølge Forbrukerrådet er en hel del klager på håndverkertjenester, så er nordmenn flest godt tilfredse. Det er forskjeller mellom menn og kvinner og mellom aldersgruppene, men forskjellene er ikke så markante som for de andre bransjene.

Nordmenn er også jevnt over godt tilfredse med de taxitjenestene de bruker. Også her er det kvinner som er mest fornøyde, og analysen viser videre at den eldre delen av befolkningen er mest tilfreds.

Det er bilverkstedene som får den svakeste tilbakemeldingen i denne målingen, men en kundetilfredshet på 73,6 er absolutt et godkjent resultat. Analysen viser at menn er vesentlig mindre tilfredse med denne typen tjenester enn hva kvinner er. - I sum så burde nok bilmekanikere, håndverkere og taxisjåfører fått større effekt av å være såpass tett på sine kunder. Kanskje de kan lære noe av frisørsalongene, avslutter Høst.

Flere detaljer rundt målingen finner her: www.epsi-norway.org

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating har i løpet av våren intervjuet nordmenn i forhold til deres tilfredshet med frisører, håndverkere, bilverksteder og taxi. Målingen viser at folk flest er godt fornøyde med disse tjenestene, men frisørene skiller seg ut.

Les mer »

Om EPSI Rating Norway

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.