O7pcryih0owvukpjjdra

Nordmenn er svært godt tilfreds med sine konsert- og festivalopplevelser.

Pressemeldinger   •   jun 26, 2017 09:09 CEST

Kundetilfredsheten med kulturtilbud i Norge er høy og nordmenn oppgir at de er svært fornøyde med de fleste tilbudene. Konserter og musikkfestivaler skiller seg ut og får den beste tilbakemeldingen fra publikum, mens det kun er mindre forskjeller mellom kino, teater, sportsarrangementer og opera & ballet.

Gmlxhfejfxwi7nrx7asz

Historisk høy kundetilfredshet for revisorselskapene og regnskapsbyråene

Pressemeldinger   •   jun 19, 2017 07:50 CEST

Tidligere målinger har vist at norske bedrifter jevnt over er meget fornøyde med tjenestene revisorer og regnskapsførere tilbyr. Årets måling fra EPSI Rating Norge er intet unntak, og bekrefter at de fortsatt lykkes godt med å møte kundenes krav og forventninger. Og de som gjør det aller best er de mindre aktørene.

Xhvg95pcx5dvbdakwxxf

Svært høyt servicenivå i bemanningsbransjen

Pressemeldinger   •   jun 19, 2017 07:30 CEST

Til tross for en liten tilbakegang så leverer bemanningsbransjen fortsatt bra kundetilfredshet tall. Nye studier utført av EPSI Norge viser tydelig at bemanningsbyråene er tett på sine kunder og yter et svært høyt servicenivå. En viktig problemstilling bemanningsselskapenes må ta tak i er at de tilsynelatende lover kundene mer enn de klarer å innfri.

Di7fswplnbyoxnbcskch

Hver tredje bredbåndkunde klager på bredbåndtjenesten

Pressemeldinger   •   apr 28, 2017 08:30 CEST

EPSI Rating har lagt frem en studie om klager og klagehåndtering i Norge, og den viser at det er bredbåndleverandørene som får flest klager blant bransjene som er målt, mens tannlegene kun har en liten andel klager. - Det er kun ytterst få nordmenn som har klaget på sin tannlege, og er nok et bevis på at det er en god tjeneste som folk flest er svært godt tilfreds med, sier Fredrik Høst i EPSI.

Ecoiwuvzy0dizncaku2m

Disse mobiltelefonene er nordmenn mest fornøyde med

Pressemeldinger   •   feb 28, 2017 09:05 CET

Brukeropplevelsen blant iPhone kundene er fortsatt den høyeste i det norske markedet, men differansen mellom leverandørene er vesentlig mindre enn før, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge. Analysen viser videre at Huawei hopper frem med 10 punkter fra 2015, og kan dermed skilte med størst fremgang i forhold til brukertilfredsheten.

Hkcvorgsjg55t3d7usii

Oslo-boere er minst fornøyde

Pressemeldinger   •   feb 13, 2017 09:00 CET

Fremgang for kundetilfredshet Sammenstillingen av studiene viser at det er fremgang i kundetilfredsheten i flertallet av bransjene EPSI har målt. Sammenlignet med i fjor så har foreldretilfredsheten med skole steget betydelig, mens tilfredsheten med bankene og TV distributørene har gått mest tilbake.

Media no image

Norske strømforbrukere er godt fornøyd.

Pressemeldinger   •   nov 28, 2016 07:00 CET

En fersk studie av strømbransjen viser at norske strømforbrukere er mer fornøyd enn før, og at kundetilfredsheten i strømbransjen ligger på et godt nivå. – Strømleverandørene nyter høy tillit ute blant folk, og er pålitelige selskaper. Vår måling viser at nordmenn faktisk anser sine strømselskaper som mer pålitelige enn sine banker og forsikringsselskaper, sier Fredrik Høst i EPSI Norge.

I løpet av høsten er det blitt gjennomført over 3000 dybdeintervjuer der strømkunder rundt om i Norge har fått mulighet til å sette karakterer på sine strømleverandører. Resultatene fra dette arbeidet er nå klart både i Norge og i resten av Norden.

Historisk godt nivå
Årets EPSI-måling viser at kundetilfredsheten blant privatkundene ligger på et historisk høyt nivå. Det tydelig at nordmenn har god tillitt til sine strømleverandører, og at strømselskapene anses som pålitelige. - Kort fortalt så viser studien at det er relativt enkelt å være strømkunde, og at kundeforholdet stort sett er problemfritt. Dette i kombinasjon med en relativ lav strømpris bidrar til en fortsatt positiv utvikling for bransjen, sier Fredrik Høst.

Kommunikasjon og informasjon
Strømkundene opplever at de i større grad enn før holdes informert om ting som er relevant for kundeforholdet, og studien viser dessuten at en større andel av strømkundene har mottatt informasjon fra sin strømleverandør nå i år sammenlignet med i fjor. – Dette er allikevel et område som fortsatt kan bli bedre, sier Høst. Tilbakemeldingene viser at en god del kunder fortsatt er usikre på om de har den rette avtalen og søker derfor mer informasjon om hva som lønner seg for dem.

Gudbrandsdal Energi best på privat, LOS Energy best på bedrift
I privatsegmentet så er det som i fjor kundene til Gudbrandsdal Energi som er de mest tilfredse og lojale. Gudbrandsdal Energi får jevnt over gode tilbakemeldinger, og oppleves særlig konkurransedyktige på pris.

Selv om norske bedrifter fortsatt er langt mindre fornøyde enn hva privatkundene er, så viser undersøkelsen at også bedriftene er mer tilfredse med sine strømleverandører enn i fjor. I år som i fjor er det bedriftskundene til LOS Energy som er de mest fornøyde blant de målte aktørene. – Studien viser at LOS Energy er tett på sine kunder, de holder kundene godt informert og de yter totalt sett bedre service enn sine største konkurrenter, sier Høst.

Strømhandel i Norden
Tilsvarende kundeundersøkelser er også gjennomført i Sverige, Finland og Danmark. Resultatene viser at de svenske forbrukerne er minst tilfredse med sine strømleverandører, mens det er finnene som fortsatt er de mest tilfredse.

Flere detaljer fra studien finnes på www.epsi-norway.org

Om EPSI Norge

EPSI Norge en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

En fersk studie av strømbransjen viser at norske strømforbrukere er mer fornøyd enn før, og at kundetilfredsheten i strømbransjen ligger på et godt nivå. – Strømleverandørene nyter høy tillit ute blant folk, og er pålitelige selskaper. Vår måling viser at nordmenn faktisk anser sine strømselskaper som mer pålitelige enn sine banker og forsikringsselskaper, sier Fredrik Høst i EPSI Norge.

Les mer »
Media no image

Kundenes dom over forsikringsselskapene

Pressemeldinger   •   nov 14, 2016 07:00 CET

EPSI Rating har i løpet av høsten spurt drøyt 3000 forbrukere og bedrifter rundt om i Norge om hvor fornøyde de er med sine forsikringsselskaper. Rapporten viser at kundetilfredsheten jevnt over er god og at tilliten som kundene har til forsikringsselskapene er høy. Allikevel så er det mange kunder som etterlyser mer oppfølging, informasjon og kontakt.

I denne, og i alle andre EPSI-målinger, så er det kundene selv som vurderer sine leverandører ut i fra egne erfaringer. Det er gjennomført detaljerte intervjuer, og resultatene fra dette arbeidet er nå klart både i Norge og i resten av Norden.

Små forskjeller i kundetilfredsheten
Måling viser at det kun er små forskjeller i kundetilfredsheten mellom forsikringsselskapene i Norge. Blant de målte selskapene så er det privatkundene til SpareBank 1 Forsikring som også i år uttrykker den høyeste tilfredsheten, mens det er kundene til Tryg som er de minst fornøyde. – I følge kundene så er SpareBank 1 Forsikring et pålitelig forsikringsselskap der det er enkelt å være forsikringskunde både før og etter skade, forteller Fredrik Høst i EPSI Norge.

Ønsker tettere kontakt

Studien til EPSI viser at selv om kundetilfredsheten er relativt høy, så er det fortsatt mange kunder som ønsker tettere kontakt med sine forsikringsselskaper. - Når vi spør åpent om tips og råd i forhold til hva forsikringsselskapene kan bli bedre på så er det mange som sier at de ønsker bedre informasjon, mer kontakt og tettere oppfølging, sier Høst.

Være best når det gjelder
De aller fleste forsikringskunder som har hatt en skade er godt tilfreds med måten saken ble håndtert, men det er allikevel store forskjeller fra ett forsikringsselskap til et annet. - Sparebank 1 Forsikring er ifølge kundene best på skadehåndtering, og det skiller faktisk 10 poeng mellom det beste og det dårligste forsikringsselskapet når det gjelder skadehåndtering, sier Høst. Måten en skadesak håndteres på er viktig for kundeopplevelsen, og det er også i år slik at kundetilfredsheten er høyere blant forsikringskunder som har hatt en skadesak enn blant de som ikke har hatt det.

KLP er best på bedrift
Kundetilfredsheten i bedriftsmarkedet ligger omtrent på samme nivå som i fjor. Som i privatsegmentet så er det mange bedrifter som etterlyser tettere oppfølging. Bedrifter som blir tilstrekkelig fulgt opp opplever i større grad at de er rett forsikret, og er totalt sett mer fornøyd med kundeforholdet. - Denne studien viser at KLP lykkes godt med å bygge kunderelasjoner, og det er KLP som nok en gang kommer best ut i bedriftsegmentet, sier Høst.

Om EPSI Rating

EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

EPSI Rating har i løpet av høsten spurt drøyt 3000 forbrukere og bedrifter rundt om i Norge om hvor fornøyde de er med sine forsikringsselskaper. Rapporten viser at kundetilfredsheten jevnt over er god og at tilliten som kundene har til forsikringsselskapene er høy. Allikevel så er det mange kunder som etterlyser mer oppfølging, informasjon og kontakt.

Les mer »
Media no image

Norske strømmekunder er mer fornøyd enn før. HBO gjør det best.

Pressemeldinger   •   nov 07, 2016 07:00 CET

Andelen som abonnerer på strømmetjenester som Netflix, TV2 Sumo, HBO og Viaplay fortsetter å stige i Norge. - Til tross for at kundetilfredsheten har styrket seg sammenlignet med i fjor så er kundene fortsatt sultne på bedre og nyere innhold, sier Fredrik Høst i EPSI Rating.

Dette er den tredje målingen fra EPSI Rating som omhandler abonnementsbaserte strømmetjenester i Norge. Drøyt halvparten av alle bredbåndkundene i Norge oppgir at de for tiden abonnerer på strømmetjenester for serier og film. Det er en betydelig økning fra i fjor, og betyr at denne typen tjenester fortsatt er mer populært i Norge enn hva tilfellet er i Sverige og Finland.

HBO skårer best
I årets måling får leverandørene av strømmetjenester samlet sett en noe bedre tilbakemelding enn i fjor. Blant de målte leverandørene så er det HBO som lykkes best med å levere det kundene er ute etter.

- Tilgangen på gode TV-serier er hovedårsaken til at kundene velger HBO, sier Høst. Dette stiller selvsagt økte krav til kvaliteten på innholdet hos HBO, men ifølge strømmekundene så er det HBO som for tiden har det beste innholdet.

Ønsker bedre og nyere innhold
Sammenlignet med i fjor så opplever strømmekundene at det er større og bredere utvalg i strømmetjenestene. - Kvaliteten på innholdet er totalt sett akseptabel, men det er ingen tvil om at strømmekundene fortsatt etterlyser bedre og nyere innhold, fortsetter Høst.

Den tekniske brukeropplevelsen er også blitt bedre, og kundene er ganske godt tilfreds med både bildekvalitet og brukergrensesnittet. Det er Netflix som får den beste tilbakemeldingen når det gjelder bildekvalitet og brukervennlighet, men kommer dårligst ut når brukerne vurderer innholdet.

God kundelojalitet
De aller fleste kundene opplever at det er svært enkelt å benytte strømmetjenestene. Den tekniske kvaliteten på tjenesten oppleves jevnt over som god, og kun et fåtall av kundene har klaget. - Kort fortalt så sier strømmekundene at de får bra valuta for pengene, sier Høst. Dette bidrar til at lojaliteten er god, og strømmekundene uttrykker faktisk en langt høyere lojalitet til sine strømmeleverandører enn hva kundene av tradisjonell TV distribusjon gjør.

I EPSI-målingene er det kundene selv som vurderer sine leverandører, og årets måling av strømmetjenestene bygger på drøyt 600 telefonintervjuer utført av Cavere AS i september og oktober måned. Et mer detaljert sammendrag fra studien finnes på http://www.epsi-norway.org

Om EPSI Rating

EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Andelen som abonnerer på strømmetjenester som Netflix, TV2 Sumo, HBO og Viaplay fortsetter å stige i Norge. - Til tross for at kundetilfredsheten har styrket seg sammenlignet med i fjor så er kundene fortsatt sultne på bedre og nyere innhold, sier Fredrik Høst i EPSI Rating.

Les mer »
Media no image

Fiberkundene er mest tilfredse med bredbåndet

Pressemeldinger   •   okt 31, 2016 07:00 CET

Fiber er bra
Totalt sett så viser studien at det er fiberkundene som er de mest fornøyde med brukeropplevelsen, og uavhengig av hvem som er leverandør oppgir fiberkundene at de opplever vesentlig bedre bredbåndskvalitet enn hva kunder med andre aksessformer oppgir. Kunder som har internett via Dsl uttrykker lavest tilfredshet og er også de minst lojale.

For syvende år på rad så er det fibertjenesteleveradøren Altibox som har de mest fornøyde bredbåndkundene i denne målingen. – Analysen viser at Altibox i større grad enn andre leverandører klarer å tilby kundene sine det de ønsker, sier Fredrik Høst i EPSI Rating. Sammenlignet med de andre tilbyderne så skårer Altibox meget bra både på bredbåndets stabilitet og hastighet, og kundene deres opplever i stor grad at de har riktig bredbånd til deres bruk.

– Målingen viser også at stadig flere nordmenn abonnerer på strømmetjenester for film og serier, og dette stiller økte krav til bredbåndopplevelsen. Dersom internettet ikke fungerer når man endelig har fått satt av litt tid til å se en ny episode av Game of Thrones, kan nok mange kjenne at frustrasjonsnivået stiger, sier Høst.

Bedriftene er tilfreds
Norske bedrifter er som regel mindre tilfredse med ulike varer og tjenester enn hva privatkunder er, men bredbåndbransjen er et unntak til denne regelen. – Norske bedrifter har en vesentlig bedre opplevelse av både kvaliteten på bredbåndet og på servicen som leverandørene yter enn hva tilfellet er i privatmarkedet, forteller Høst.

Blant de målte aktørene i bedriftsmarkedet er det PowerTech Information Systems som også i år har de mest tilfredse kundene. - En indeksverdi på 79,6 er et meget godt resultat både isolert sett og relativt sett, og er et bevis på at de over tid har lykkes meget godt med å skape tette og gode kunderelasjoner, sier Høst.

EPSI Rating har målt nordmenns tilfredshet med bredbåndselskaper siden 2007. I EPSI-målingene er det kundene selv som vurderer sine leverandører, og årets måling bygger på drøyt 2700 telefonintervjuer utført av Norstat i september og oktober. Et mer detaljert sammendrag fra studien finnes på www.epsi-norway.org

Fredrik Høst
Daglig Leder EPSI Norge
E-post: fredrik.host@epsi-norway.org
Twitter: @fredrikhost
Telefon: 47 4886 7601

Om EPSI Rating

EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

En ny rapport fra EPSI Rating om kundetilfredsheten i bredbåndbransjen viser at det er mange kunder som har dårlige erfaringer med sitt bredbånd. Det denne studien fra EPSI viser er at bredbåndskvaliteten ikke holder tritt med behovene ute hos brukerne.

Les mer »

Om EPSI Rating Norway

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

Abonner via RSS