Gå videre til innhold
Vi er mer tilfredse med bredbåndet

Pressemelding -

Vi er mer tilfredse med bredbåndet

Folk flest er blitt mer tilfreds med bredbåndet i løpet av det siste året. Det er gledelig. Flere opplever at det trådløse hjemmenettet fungerer bedre og at de har et mer riktig bredbånd til sitt bruk. Men tilfredsheten og lojaliteten i privatsegmentet er fortsatt  lav, og det er fortsatt mye å ta tak i. Bedriftene er derimot mer tilfreds med bredbåndet enn hva privatkundene er og opplever jevnt over et bedre og mer stabilt bredbånd.

EPSI Rating har nettopp lagt frem resultatene fra en omfattende kundetilfredshetsstudie av bredbåndsleverandørene i Norge. Studien baserer seg på 2.600 dybdeintervjuer med privatpersoner og bedrifter over hele landet.

Altibox best, men Telenor og Canal Digital tar innpå
Til tross for en tilbakegang i kundetilfredsheten så det kundene til Altibox som nok en gang er de mest fornøyde.

- Dette er det 9. året på rad at Altibox er best, og det er en ganske unik prestasjon, sier Fredrik Høst i EPSI Rating. Det vitner om at Altibox er flinkest i klassen til å tilby kundene sine det de ønsker.

Canal Digital og Telenor kan vise til størst fremgang blant de målte internett-tilbyderne, mens det er Get som kommer dårligst ut i denne målingen.

Fortsatt en hel del problemer
Nordmenn klager mye på bredbåndet, og så mange som 30% av bredbåndskundene har klaget på tjenesten i løpet av det siste året. Klagene dreier seg i all hovedsak om ustabilt internett og problemer med det trådløse hjemmenettet.

- Elektronisk kommunikasjon er blitt en sentral del av hverdagen vår, sier Høst. Men det er mange som opplever problemer med bredbåndstjenesten, og det det skaper irritasjon. 

- Flere kunder har mer enn god nok bredbåndshastighet inn til boligen, men mye tyder på at mange sliter med signalet inne i boligen, fortsetter Høst.

Men det er bedring å spore
Det strømmes mer og mer innhold og det stiller høye krav til bredbåndstjenesten. Målingen viser at kvaliteten på det trådløse hjemmenettet er bedre enn hva tilfellet var for ett år siden, og flere kunder opplever nå at bredbåndstjenesten er god nok til at strømmetjenestene fungerer tilfredsstillende.

Bedriftene er tilfredse og lojale
Norske bedrifter oppgir at de har en langt bedre bredbåndsopplevelse enn hva privatkundene har.

-Klageandelen blant bedrifter er atskillig lavere enn i privatsegmentet, noe som vitner om en mer stabil bredbåndstjeneste, forteller Høst.

Blant de målte aktørene i bedriftsmarkedet er det Altibox som i år har de mest tilfredse og lojale kundene. Som i privatmarkedet så leverer de en stabil og god internettaksess til sine kunder.

Et mer detaljert sammendrag fra studien finnes på www.epsi-norway.org

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway