Gå videre til innhold
Tesla Supercharger er kundenes favoritt

Pressemelding -

Tesla Supercharger er kundenes favoritt

Norge er et av de landene som har kommet lengst i overgangen fra en fossil til en elektrisk bilpark. For at denne transformasjonen skal være smidig og vellykket, er det viktig at norske elbilister har tilgang på gode ladeløsninger og et godt ladenettverk langs norske veier. EPSI har i den sammenheng gjort en ny måling av elbilistenes kundeopplevelse med ladeoperatørene i Norge. Studien viser at ladeopplevelsen er blitt dårligere over det siste året, og at Tesla nok en gang får den beste tilbakemeldingen.

EPSI i løpet av høsten intervjuet drøyt 1000 personer rundt om i Norge som har ladet elbil på en hurtigladestasjon i løpet av det siste året. Målingen tar for seg de største ladeoperatørene i markedet, og resultatene avdekker at ladeopplevelsen er blitt dårligere over det siste året.

Flere forbedringsområder

Til tross for ladenettverket utvikles videre og at antallet offentlig tilgjengelige ladepunkter fortsetter å stige, er det noen tydelige forbedringsområder som ladekundene mener operatørene må ta tak i.

- Vi ser en økning i andelen ladekunder som trekker frem at de for ofte møter ladepunkter som er ute av drift, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Flesteparten av ladekundene svarer dessuten at de har opplevd kø ved ladestasjonene det siste året, og ikke overaskende så har både kø og driftsproblemer en sterk innvirkning på den totale kundeopplevelsen.

På toppen av dette viser undersøkelsen at ladekundenes opplevde verdi for pengene har gått tydelig tilbake over de siste 12 månedene.

- Mange kunder svarer at de synes det har blitt dyrt å lade elbilen på ladestasjonene, sier Sindre Brochmann i EPSI Norge. I tillegg til dette påpeker ladekundene at prisbildet er dårlig kommunisert. Elbilistene etterlyser bedre og tydeligere informasjon på dette med pris, for 4 av 10 ladekunder svarer at det er vanskelig å vite hva det koster å lade bilen. Dette bidrar dessuten til at de opplever det som vanskelig å sammenligne prisene mellom de ulike operatørene.

Tesla Supercharger suverene på topp
Undersøkelsen av ladeoperatørene i Norge viser for tredje året på rad at det er Tesla Supercharger som er den ladeoperatøren elbilistene er mest fornøyd med.

- Tesla kan dessuten vise til en god framgang i årets måling, fortsetter Brochmann. Mens fjorårsstudien var tydelig på at det særlig var ladekunder som ikke hadde en Tesla som trakk kundetilfredsheten ned for Tesla Supercharger, forteller årets måling om en ganske annen situasjon. Det er nå slik at også elbilister som ikke kjører Tesla er godt fornøyde med ladeopplevelsen hos Tesla Supercharger.

Blant de målte ladeoperatørene er det i år Recharge som leverer den svakeste ladeopplevelsen.

- Ifølge elbilistene har Recharge hatt mer kø og flere driftsutfordringer på sine ladestasjoner det siste året enn hva tilfellet har vært for hovedkonkurrentene. I tillegg framstår Recharge som en dyrere ladeoperatør, og samlet sett står ikke ladeopplevelsen helt i stil til forventningene, avslutter Høst.

Ett fullstendig sammendrag av denne studien og andre resultater kan leses her: https://www.epsi-norway.org/br...

Related links

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway