Gå videre til innhold
SAS gjør det best på kundetilfredshet
SAS gjør det best på kundetilfredshet

Pressemelding -

SAS banker både Norwegian og NSB/Vy i ny kundeundersøkelse.

En fersk undersøkelse av persontransport viser at nordmenn er mer tilfredse med å fly enn å ta toget. NSB/Vy sliter med å møte forventningene, og må se seg grundig slått av SAS når kundene får sett karakter. En tilsvarende studie i Sverige, Danmark og Finland avdekker et lignende bilde. Nordboerne foretrekker fly fremfor tog. 

EPSI Rating legger i dag frem en studie av persontransporten i de nordiske landene, og studien baserer seg på intervjuer med personer som har reist med buss, trikk, fly, tog, taxi og T-bane i løpet av de siste 12 månedene.

SAS er bedre enn Norwegian, - både i Norge og Sverige
Målingen viser at de som reiser med SAS er mer tilfredse enn de som reiser med Norwegian. Dette gjelder både i Norge og i Sverige. Mens Norwegian kommer klart best ut på pris, så nyter SAS et bedre omdømme sammenlignet med Norwegian, og får også bedre tilbakemeldinger på både punktlighet og servicekvalitet. 

– Denne målingen ble gjennomført før SAS pilotene gikk ut i streik. Målingen tar sånn sett ikke høyde for den effekten, men det er åpenbart at alle kanselleringene den siste uken har skapt irritasjon blant de reisende. Denne streiken påvirker kundetilfredsheten og kundelojaliteten til SAS på en negativ måte på kort sikt, men hvilken langsiktig konsekvens dette får gjenstår å se, sier Øystein Kvamme i EPSI Rating. 

Flytoget i en klasse for seg, men NSB/Vy er fortsatt betydelig bedre enn SJ og DSB
Flytoget er nok en gang i en klasse for seg. Til tross for at de reisende synes billettprisen ikke er konkurransedyktig i forhold til alternativene, er flertallet av de som reiser med Flytoget meget godt fornøyd. 

- De som reiser med Flytoget opplever at både punktligheten, servicenivået og komforten på toget som meget god, sier Kvamme.

NSB/Vy har derimot en stor jobb å gjøre i forhold til kundeopplevelsen. En skår på 63,8 er lavt, og selskapet sliter med et svakt omdømme. – Man leser titt og stadig både om forsinkelser for togene, og at togene er fulle til randen. Dette svekker naturligvis helhetsinntrykket av NSB/Vy, kommenterer Kvamme.

Om vi sammenligner NSB/Vy med andre togselskap i Norden, så viser studiene fra EPSI Rating at NSB/Vy presterer vesentlig bedre enn SJ (Statens Järnvägar) i Sverige og DSB (Danske Statsbaner) i Danmark. 

- Resultatet fra EPSI sin svenske måling viser at SJ nok en gang må notere seg for en bunnplassering med en skår på svake 55,9. NSB/Vy gjør en betydelig bedre jobb enn sin svenske konkurrent, og det gjelder særlig innen punktlighet og servicekvalitet., fortsetter Kvamme.

Hongkong-baserte MTR som operer på strekningen mellom Stockholm og Gøteborg gjør en god figur i denne undersøkelsen. MTR får jevnt over gode skussmål fra de reisende, både når det gjelder punktlighet, komfort, service og pris. Det er derfor verdt å notere seg at MTR er blant selskapene som har meldt sin interesse om å overta driften av Bergensbanen.

T-bane på topp – Trikk på bunn
T-bane, Trikk, Buss og Taxi er også målt i denne undersøkelsen. T-banen får en skår på 69,5, noe som er en solid fremgang fra forrige måling (2016). De som reiser med T-banen er langt mer tilfredse enn de som tar Trikken. 

- T-banen oppleves som pålitelig og punktlig, og de reisende mener at prisene er konkurransedyktige sammenlignet med alternativene, forteller Kvamme.

Videre så viser studien at buss totalt sett presterer helt på det jevne, mens Taxibransjen må jobbe med kundeopplevelsen. Selv om komforten under taxituren oppleves som god så trekker prisen helhetsbildet ned. - Nå har det vært mye diskusjon om at norske taxipriser er for høye, og denne studien bekrefter at kundene opplever prisene som lite konkurransedyktige i forhold til alternativene, avslutter Kvamme.

Related links

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway