Gå videre til innhold
Tannlegene er tett på pasientene
Tannlegene er tett på pasientene

Pressemelding -

Pasienttilfredsheten er god - særlig hos tannleger

En ny studie fra EPSI Rating viser at folk flest er meget godt tilfreds med helsetjenestene i Norge. Tannlegene oppnår det beste resultatet i denne målingen tett fulgt av optikerne. Fastlegene kan vise til sin bestenotering, mens fysioterapeuter og kiropraktorer ligger litt bak de andre.

EPSI Rating presenterer i dag resultatene fra en kundeundersøkelse av ulike helsetjenester. Studien baserer seg på 800 intervjuer med personer som har benyttet seg av disse tjenestene i løpet av det siste året.  

Tannleger og optikere på topp

En skår på henholdsvis 82,2 og 81,8 viser at pasientene er meget tilfredse med helsetjenesten fra både tannlegene og optikerne.

- Tannleger og optikere skiller seg ut med særlig høy skår på kvaliteten i og rundt selve undersøkelsen og behandlingen, sier Øystein Kvamme i EPSI Norge. Dessuten viser målingen at pasientene blir godt ivaretatt og at de blir lyttet til.

Det er ikke første gang at tannlegene får gode tilbakemeldinger fra sine pasienter.

-Tidligere studier EPSI Norge har gjennomført har også avdekket høy tilfredshet med tannlegene, og dette viser at de over tid har vært gode på å møte pasientenes forventninger og behov, fortsetter Kvamme.

Fastleger fortsetter fremgangen

Studien viser videre at fastlegene har forbedret sitt resultat fra den forrige målingen (2016) og har en positiv trend helt siden den første målingen ble gjennomført i Norge (2011).

-Fastlegene skårer godt på det mellommenneskelige, men får en noe svakere tilbakemelding enn tannleger og optikere i forhold til tilgjengelighet, sier Kvamme.

Små forskjeller mellom kiropraktor og fysioterapeut

Også kiropraktorer og fysioterapeuter får gode tilbakemeldinger, men resultatene viser at det er et lite stykke opp til tannleger og optikere når det gjelder pasientopplevelsen.

-Både kiropraktorer og fysioterapeuter får tommel opp når det gjelder kompetanse og evnen til å lytte til pasientene. Men resultatet av selve behandlingen oppleves ikke fullt så tilfredsstillende sammenlignet med hva tilfellet er for de andre helsetjenestene, avslutter Kvamme.

Flere detaljer om studien finner her: www.epsi-norway.org/bransjestudier/helsetjenester/

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway