Gå videre til innhold
Norske barnehager er best

Pressemelding -

Norske barnehager er best

En ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge viser at norske foreldre er meget godt tilfredse med sine barnehager. Foreldretilfredsheten har steget år etter år, og norske foreldre er mer tilfredse enn hva svenske og danske foreldre er. Folkehøgskolene får også gode tilbakemeldinger, mens universiteter og høyskoler kan bli bedre.

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en ny omfattende måling av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen, som dekker brukeropplevelsen fra barnehage til høyere utdanning, avdekker til dels store forskjeller.

Barnehager på topp
Dette er niende gang EPSI Rating gjennomfører en studie av foreldretilfredsheten i norske barnehager, og målingen viser at foreldre med barn i norske barnehager er svært godt tilfredse. Tilfredsheten med barnehagene i Norge er på sitt høyeste nivå siden målingene startet i 2009, og med en foreldretilfredshet på 79,5 så ligger tilfredsheten høyere enn hva tilfellet er både i Sverige og i Danmark.

– I følge foreldrene så stortrives barna i sine barnehager, og majoriteten av foreldrene svarer at de vil anbefale sin barnehage til venner og kjente, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

Også i år så kommer de private barnehagene best ut, men de kommunale barnehagene har blitt bedre og forskjellene mellom de private og kommunale barnehagene er mindre enn før.

Videregående skole faller tilbake
Tilfredsheten med grunnskolen holder seg på et godt nivå, og er vesentlig bedre i dag enn hva tilfellet var noen år tilbake. - Foreldre med barn i barne- og ungdomskolen opplever at det er en god dialog mellom lærer, barn og forelder, sier Høst. Tilfredsheten med den videregående skolen faller derimot noe tilbake sammenlignet med i fjor, og analysen viser at kommunikasjonen mellom lærer, elev og forelder oppleves som dårligere enn i grunnskolen.

Fortsatt et forbedringspotensial innen høyere utdanning
Studenter ved universiteter og høyskoler er omtrent like tilfredse med sine skoler som i fjor, men det er tydelig at det finnes et forbedringspotensial. - I følge universitets- og høyskolestudentene så er den faglige kompetansen til lærerne meget god, men det er en del lærere som sliter med å engasjere studentene og ikke minst med å gi dem god nok oppfølging.

Elever ved norske folkehøgskoler er fortsatt meget godt tilfreds med året på folkehøgskole. - Ifølge elevene så har folkehøgskolene et godt faglig innhold og relevante studieturer. Dette i kombinasjon med et godt sosialt miljø på folkehøgskolene har gitt mange elever et verdifullt nettverk samt en økt motivasjon og lyst til å lære, avslutter Høst.

Flere detaljer om studien finnes på http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/utdanning/

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway