Gå videre til innhold
Norske barnehager best i Skandinavia

Pressemelding -

Norske barnehager best i Skandinavia

EPSI har i løpet av høsten gjennomført en ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Undersøkelsen viser at det er barnehagene rundt om i Norge som kan skilte med de beste tilbakemeldingene, og at det nok en gang er det de private barnehagene som vurderes aller best. Førstegangstjenesten og folkehøgskolene får også gode skussmål, mens det er studenter ved norske universiteter og høyskoler som i denne målingen er de minst tilfredse.

EPSI Rating har i dag lagt frem resultatene fra en ny måling av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen dekker tilbudet fra barnehage til og med høyere utdanning, og baserer seg på 1400 intervjuer.

Norske foreldre er svært godt tilfredse med barnehagene
EPSI har gjennomført målinger av foreldretilfredsheten med barnehagene i Norge i en årrekke. 500 tilfeldig utvalgte foreldre med barn i barnehage har kommet med en vurdering av deres barnehage.

-Studien viser at foreldre rundt om i Norge er svært godt fornøyde med tjenesten som barnehagene leverer, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Foreldrene har høye forventninger til sine barnehager, men målingen forteller samtidig at barnehagene leverer svært godt på de kravene og behovene som foreldrene har. Jevnt over kommer foreldrene med mye ros til de ansatte for deres kompetanse, engasjement, og den omsorgen de viser for barna.

- Det viktig for foreldrene at barna trives, at de kan leke, sosialisere og utvikle seg, påpeker Sindre Brochmann, Senior Forretningsutvikler i EPSI. De aller fleste foreldre mener at barna deres enten trives godt eller meget godt i barnehagen, noe som er et kvalitetsbevis for barnehagene.

EPSI har også gjennomført tilsvarende målinger i Sverige og Danmark. Resultatene avdekker tydelige forskjeller i foreldretilfredsheten med barnehagene i de tre skandinaviske landene.

- Nok en gang forteller denne studien at tilfredsheten med barnehagene er høyest i Norge, fortsetter Høst. Om vi sammenligner resultatene mellom de skandinaviske landene kommer det frem at de norske barnehagene presterer spesielt godt på dette med uteaktiviteter og turer, samt på kommunikasjonen mellom barnehagene og foreldrene. Dog så kan de norske barnehagene hente litt lærdom fra Sverige når det gjelder mat og kosthold, for på det området ligger de svenske barnehagene et hakk foran de norske.

Private barnehager best
Både privat og kommunalt drevne barnehager får gode skussmål fra foreldrene, men nok en gang er det de private barnehagene som får de aller beste tilbakemeldingene.

- Den tydeligste differansen mellom private og kommunale barnehager finner vi på spørsmål som omhandler mat og kosthold, påpeker Brochmann. Det kommer også frem at de private barnehagene har åpningstider som treffer bedre på foreldrenes behov, samt at de private barnehagene er flinkere på å arrangere turer og andre uteaktiviteter enn de kommunale barnehagene.

Gode tilbakemeldinger på Førstegangstjenesten og Folkehøgskole
Årets studie viser videre at har vært inne til førstegangstjeneste i løpet av 2022/23 alt i alt har hatt en god opplevelse med det, og er nå tilbake til nivået vi målte i 2021.
- Det sosiale miljøet blant soldatene i førstegangstjenesten virker til å være godt, og en stor andel av de spurte svarer at de vil anbefale førstegangstjeneste til andre, sier Brochmann. Vi måler også en framgang i tilfredsheten blant studentene på universitet og høyskole, og tilbakemeldingene er tilbake til nivået fra 2021.

Folkehøgskolene i Norge har i mange år vist at de evner å skape gode elevopplevelser, og årets studie viser nok en gang at majoriteten av elevene som gikk på folkehøgskole skoleåret 2022/23 er meget fornøyde.

- Feedbacken som Folkehøgskolene får fra fjorårets elever er nok en gang solide, og tydelig bedre enn hva tilfellet er for både Universiteter og Høyskoler, sier Høst. Tilbakemeldingene viser at elevene har fått nye venner fra hele landet og bygget verdifulle nettverk. Det sosiale miljøet og samholdet på skolene vurderes som meget godt, og de som jobber på skolene oppleves jevnt over som dyktige og imøtekommende. Alt i alt sitter brorparten av elevene sitter igjen med et minne for livet.

Flere detaljer om studien finnes her: https://www.epsi-norway.org/br...

Related links

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway