Gå videre til innhold
Norske barnehager best i Skandinavia

Pressemelding -

Norske barnehager best i Skandinavia

Den 12. EPSI målingen av foreldretilfredsheten med barnehagene i Norge er gjennomført. Studien, som baserer seg på intervjuer med et tilfeldig utvalg av personer som har barn i barnehage, viser at de foreldre flest opplever at barna deres stortrives i barnehagene. Barnehagenes håndtering av koronakrisen har vært god, og bidrar til at foreldretilfredsheten ligger på samme høye nivå som i fjor. Den gode tilbakemeldingen gjør at norske barnehager er nok en gang best i Skandinavia.

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en ny måling av kundetilfredsheten med norske barnehager. Norstat har, på oppdrag av EPSI, intervjuet 500 tilfeldig utvalgte foreldre over hele landet.

Foreldrene er meget godt tilfredse med barnehagene
Årets måling viser at foreldretilfredsheten med barnehagene ligger på samme høye nivå som i fjor. 2020 har vært et helt spesielt år, også for barnehagene, men det er tydelig at barnehagene har håndtert koronasituasjonen på en god måte.

- Tilbakemeldingene fra foreldrene forteller at de aller fleste er meget godt fornøyde med måten krisen er håndtert, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Foreldrene opplever at kommunikasjonen mellom barnehagene og dem som foreldre har vært god, og at de ansatte i barnehagene både er vennlige og imøtekommende og at de viser god omsorg for barna.

En foreldretilfredshet på 78 er meget bra, og nok en gang så er det de norske barnehagene som presterer best i Skandinavia. I tillegg til at foreldretilfredsheten er høy, er det også tydelig at barna trives godt.

- Den norske studien viser at brorparten av foreldrene mener at barna deres trives svært godt i barnehagen. Også på dette spørsmålet så kommer de norske barnehagene best ut, fortsetter Høst.

Private barnehager best
Både privat og kommunalt drevne barnehager får gode skussmål, men også i år er det de private barnehagene som samlet sett får den beste tilbakemeldingen fra foreldrene.

- Analysen viser at de private barnehagene gjennomgående får noe bedre tilbakemeldinger enn de kommunale, forklarer Høst. Den største forskjellen mellom private og kommunale barnehager gjelder kvaliteten på mat og kosthold og på barnehagenes uteaktiviteter og turer.

På spørsmål om kompetansen til de ansatte, omsorgen de ansatte viser overfor barna, miljøet i barnehagen og om barnet trives i barnehagen er det kun mindre forskjellene mellom de kommunale og private barnehagene.

Flere detaljer om studien finnes her: https://www.epsi-norway.org/bransjestudier/utdanning/

Related links

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

Relatert innhold

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway