Gå videre til innhold
Nordmenn er fornøyde med krisehåndteringen, men er langt mindre tilfredse enn danskene.

Pressemelding -

Nordmenn er fornøyde med krisehåndteringen, men er langt mindre tilfredse enn danskene.

Det finnes forskjeller mellom de nordiske landene i forhold til hvordan koronakrisen håndteres. Danmark var først ute med å innføre inngripende tiltak for å stanse koronaviruset, mens Sverige har vært mer liberale i deres smitteverntiltak. I lys av dette så har EPSI Rating Group spurt innbyggerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige om hvor tilfredse de er med krisehåndteringen så langt. Studien viser at det er danskene som er klart mest fornøyde.

EPSI Rating Group har over den siste uken spurt et utvalg av befolkningen i de 4 nordiske landene om hvor fornøyde de er med måten koronakrisen så langt er blitt håndtert. 4600 personer er blitt spurt, og det er danskene som samlet sett er mest tilfredse.

– I denne studien har vi spurt nordboerne om hvordan de opplever at regjeringen, myndighetene og en rekke sentrale tjenesteleverandører har håndtert koronasituasjonen så langt. Studien viser at danskene jevnt over er godt tilfredse med måten koronakrisen er blitt håndtert, mens svenskene samlet sett er minst tilfredse, sier Fredrik Høst i EPSI Rating.

Danskene er særlig tilfredse med regjeringen og myndighetene. De danske resultatene ligger markant høyere enn hva målingen viser for Finland, Norge og Sverige. Danskene har høy tillit til arbeidet som gjøres, og støtter opp om sin regjering og landets myndigheter.

Tommel opp til helsevesenet
En tydelig fellesnevner mellom de fire landene er at innbyggerne er godt tilfredse med måten helsevesenet har håndtert koronakrisen. – Det er ingen tvil om at vi nordmenn og nordboere flest ser at leger, sykepleiere og andre helsearbeidere jobber knallhardt i kampen mot koronaviruset. Denne målingen beviser det, fortsetter Høst.

– Også dagligvarebransjen og apotekene får også gode skussmål i hele Norden. Bransjene har klart å tilpasse seg den nye situasjonen på en god og rask måte, og får mye ros for det de gjør, sier Høst.

Demografiske forskjeller
Opplevelsen av hvordan krisen er blitt håndtert varierer i forhold til hvor man bor. I Norge er det slik at folk som bor på østlandet og vestlandet er minst fornøyde med måten regjeringen og myndighetene har håndtert krisen, mens de som bor på sørlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge er mest tilfredse. Når det gjelder måten helsevesenet, apotekene og dagligvarehandelen har håndtert krisen er nordmenn i alle landsdeler jevnt over positive i sine tilbakemeldinger.

Videre så kommer det frem at det er den eldre delen av befolkningen (de over 60 år) som er mest tilfredse med krisehåndteringen så langt, mens de under 30 er minst fornøyde.

Koronakrisen betyr lavere forbruk
I undersøkelsen er det også spurt om hvordan koronakrisen vil påvirke deres forbruk i tiden som kommer. Mens 3 av 10 svarer at koronakrisen ikke vil ha noen særlig effekt på deres forbruk, svarer 6 av 10 at de vil ha et lavere forbruk i tiden som kommer. Også her er viser målingen aldersforskjeller, og det er særlig de over 60 år som i størst grad signalisere et uendret forbruksmønster i tiden som kommer. 

Om studien
Studien baserer seg på 4600 intervjuer av personer over 18 år i hele Norden. Målingen er gjennomført på Userneed sitt nordiske webpanel i perioden 25. – 31. mars på oppdrag av EPSI Rating Group. 1100 intervjuer er gjennomført i Norge. Hovedresultatet presenteres som en indeksverdi mellom 0 og 100 der 0 er svært dårlig og 100 er svært bra. 

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

Relatert innhold

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway