Gå videre til innhold
iPhone tilbake på toppen når det gjelder brukertilfredshet

Pressemelding -

iPhone tilbake på toppen når det gjelder brukertilfredshet

EPSI Norge har nok en gang målt brukertilfredsheten med mobiltelefoner. Denne undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2019, viser at iPhone er tilbake på toppen både når det gjelder brukertilfredshet og lojalitet.

Denne studien, som har blitt gjennomført hvert år siden 2008, baserer seg på 1175 intervjuer med personer rundt om i Norge som har et privat mobilabonnement.
– Resultatene fra denne studien viser at tilfredsheten med mobiltelefonene er høyere enn noen gang, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge. Tilfredsheten blant iPhone brukerne har styrket seg, og har nå de mest tilfredse kundene.

Samsung, Huawei og Sony for også gode tilbakemeldinger. Både Samsung og Sony kan skilte med « all time high », og summen av dette betyr at nordmenns tilfredshet med mobiltelefoner nå er på sitt høyeste nivå siden målingen startet i 2008.

Brukerne har også blitt spurt om hvor sannsynlig det er at de vil velge en telefon av samme merke dersom de skulle kjøpe en ny i dag. 

– Det iPhone brukerne som fortsatt uttrykker sterkest lojalitet, og resultatet tilsier at det er svært sannsynlig at de som har en iPhone i dag også vil velge iPhone på nytt, fortsetter Høst.

Selv om tilfredsheten med Huawei og Sony er god, så viser målingen at lojaliteten til disse merkene er vesentlig lavere enn hva tilfellet er for både iPhone og Samsung. Gruppen med øvrige merker (Doro, LG, HTC, m.fl.) har samlet sett de minst lojale kundene.

Et kortfattet sammendrag finnes her: www.epsi-norway.org

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway