Gå videre til innhold
Fortsatt mye misnøye å spore blant bredbåndskundene

Pressemelding -

Fortsatt mye misnøye å spore blant bredbåndskundene

Digital kommunikasjon blir bare mer og mer viktig, og en stabil og god internettoppkobling er en nødvendighet for folk flest, både hjemme og på jobb. En ny studie fra EPSI har undersøkt hvor tilfredse nordmenn og norske bedrifter er med bredbåndet deres. Studien viser at det fortsatt er mange utilfredse privatkunder, og at tilfredsheten blant bedriftene er på vei ned.

EPSI Rating har i dag lagt frem resultatene fra en ny og omfattende måling av kundetilfredsheten med bredbåndsleverandørene i Norge. Studien baserer seg på drøyt 3.000 dybdeintervjuer med privatpersoner og bedrifter rundt om i Norge.


Fortsatt klare forskjeller mellom privat og bedriftssegmentet

Dette er 15. gang EPSI måler tilfredsheten med bredbåndsleverandørene i Norge. Målingen i privatmarkedet viser ingen reelle endringer i bredbåndsopplevelsen, og at snittkunden ikke er spesielt fornøyd. Kundetilfredsheten er fortsatt på svake nivåer, og jevnt over er det mange kunder som føler at de betaler mye for en tjeneste de opplever som ustabil.

- Bredbåndskvaliteten er gjennomgående fortsatt for dårlig, servicenivået som tilbys er for svakt, og mange kunder føler rett og slett at deres internettleverandør ikke er spesielt interesserte i dem som kunder, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge.

I våre digitale liv har bredbåndet blitt en tjeneste som kundene bare forventer skal fungere. Kundene uttrykker sjelden begeistring i forhold til internettilgangen.

-På lik linje med tjenester som strøm, vann og avløp er også internettilgangen en tjeneste som brukeren ikke tenker så mye på når det fungerer. Men i det øyeblikket bredbåndet er nede slår fortvilelsen inn, fortsetter Høst.

Bedriftskundene er fortsatt vesentlig mer fornøyde enn privatkundene, men bedriftene er mindre fornøyde nå enn hva de var for ett år siden.

-Til tross for at bredbåndskvaliteten ut til bedriftene holder seg på gode nivåer, er tilbakemeldingen fra bedriftene at leverandørene har blitt mer passive. Færre har blitt fulgt opp tilstrekkelig, og en del bedrifter føler at deres kundeforhold ikke blir godt nok prioritert, forklarer Høst.

Altibox best, både i privat og bedriftssegmentet.

Nok en gang er det Altibox som kan skilte med er de mest fornøyde og lojale bredbåndskundene, både i privat- og bedriftssegmentet.

-Altibox fremstår som en pålitelig bredbåndsaktør med god stabilitet og hastighet, sier Høst. På toppen av det tilbyr Altibox en langt bedre kundeservice enn hovedkonkurrentene, og er jevnt over enklere å ha med å gjøre.

I privatsegmentet har både Telenor, Telia og NextGenTel en kundetilfredshet som ligger under 60. Dette betyr at flertallet av kundene er mer eller mindre misfornøyde. Fellesnevneren blant kundene deres er at de opplever å få for lite bredbånd for pengene, og at servicenivået er for svakt.

Flere detaljer rundt bredbåndsstudien kan leses her: http://www.epsi-norway.org/bra...

Parallet med dette er det gjennomført en studie av tv- og strømmetjenester. Mer om den studien kan lese her: http://www.epsi-norway.org/bra... 

Emner

Tags


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

Relatert materiale

Relaterte nyheter

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway