Gå videre til innhold
Fjernundervisning har preget elev- og studentopplevelsen
Fjernundervisning har preget elev- og studentopplevelsen

Pressemelding -

Folkehøgskolene har meget fornøyde elever

En ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge avdekker en del kvalitetsforskjeller mellom barnehage, skole, førstegangstjeneste og høyere utdanning. Barnehagene rundt om i Norge får nok en gang gode tilbakemeldinger, men også i år er det folkehøgskolene som kommer aller best ut.

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en ny måling av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen dekker utdanningsløpet fra barnehage til og med høyere utdanning.

Året på Folkehøgskole overgår forventningene
Folkehøyskolene rundt om i Norge forsetter å skape gode elevopplevelser. En elevtilfredshet på 80 er svært bra, ikke minst i et år der pandemien satte sitt preg på deler av skoleåret. Tilbakemeldingen som folkehøgskolene får fra fjorårets elever er nok en gang meget gode, og atskillig bedre enn for Universiteter og Høyskoler.

- Det er ikke bare det sosiale miljøet på folkehøgskolene som er svært godt, også faglærerne får gode tilbakemeldinger både med tanke på kompetanse og til deres evne til å engasjere elevene, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. 

Studien viser videre at Folkehøgskolene har håndtert koronakrisen på en god måte. Selv om avslutningen på skoleåret 2019/2020 ble ganske annerledes enn planlagt, klarte de fleste skolene omstillingen til fjernundervisning på en bra måte. 

- I sum forteller undersøkelsen at året på folkehøgskole bidro til personlig utvikling, det ga verdifulle bekjentskaper og nettverk, samt gjorde elevene mer selvstendige, fortsetter Høst. I det store og hele evner folkehøgskolene å levere på forventningene og vel så det.

Barnehagene gjør det godt, fremgang for barneskolen og den videregående skolen
Målingen som dekker foreldre og elevtilfredsheten fra barnehage og opp til høyere utdanning viser videre at barnehagene rundt om i Norge nok en gang får meget gode tilbakemeldinger. De aller fleste foreldre opplever at barna deres stortrives i barnehagen.

Foreldretilfredsheten med barneskolen og den videregående skolen styrker seg fra i fjor, og foreldrene opplever at situasjonen rundt koronakrisen har blitt godt håndtert. Foreldrene opplever også at både det sosiale miljøet på skolene og kommunikasjonen mellom skolene og foreldrene har blitt bedre. 

Tilbakemeldingen fra de som har vært inne til førstegangstjenesten er relativt god og utvikler seg positivt. Flertallet av de som har fullført førstegangstjenesten i løpet av det siste året forteller at de høyst sannsynlig vil anbefale førstegangstjenesten til venner og kjente.

Flere detaljer om studien finnes på: http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/utdanning/

Related links

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

Relatert innhold

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway