Gå videre til innhold
Dette er de mest og minst populære mobilselskapene

Pressemelding -

Dette er de mest og minst populære mobilselskapene

Tilfredsheten med mobilselskapene i Norge er god, og EPSI-studien viser nok en gang at det er de mindre mobilselskapene som skårer best. Årets kundetilfredshetsundersøkelse viser at One Call er tilbake på toppen i privatsegmentet, mens det er Telenor som kommer dårligst ut. I bedriftsegmentet er det Dipper som har de mest fornøyde kundene, mens Phonero har mest å ta tak i.

EPSI Rating har nettopp lagt frem resultatene fra en omfattende kundetilfredshetsstudie av mobilselskapene i Norge. Studien baserer seg på ca 2.000 dybdeintervjuer med privatpersoner og bedrifter over hele landet.

One Call best i privatsegmentet
For første gang siden 2013 er One Call tilbake på toppen i denne målingen. Med et resultat på 77,3 så kan One Call vise til en tydelig fremgang fra i fjor, og har totalt sett meget fornøyde kunder.
- Dette er et solid resultat, sier Fredrik Høst i EPSI Rating. Kundene til One Call opplever at mobildekningen og særlig tilgangen på 4G nettet som bedre enn i fjor. Dessuten får One Call gode tilbakemeldinger på sine abonnementer tilpasset barn og familie. 

Talkmore gjør det også bra i målingen, og kundene er særlig fornøyde med mobildekningen. Ice har jobbet godt med mobilopplevelsen det siste året og gjør et solid hopp fremover når det gjelder kundetilfredshet. Både dekningen og servicenivået til Ice har hevet seg flere hakk fra i fjor. Telenor faller tilbake, og med en skår på 68,2 kommer de selskapet dårligst ut i denne målingen.

Dipper best i bedriftsegmentet, Phonero har mest å ta tak i
Bedriftenes tilfredshet med mobilselskapene har svekket seg sammenlignet med i 2017. Kvaliteten på mobiltjenestene oppleves dårligere i år enn i fjor, og bedriftene melder om mangelfull oppfølging.
- Studien viser at langt flere bedrifter ønsker å bli fulgt opp på jevnlig basis, sier Høst.

Det er bedriftskundene til Dipper som nok en gang er de mest tilfredse. Til tross for en tilbakegang, så fremstår Dipper som et mobilselskap som det er enkelt å forholde seg til, de har konkurransedyktige betingelser, god dekning, og alt i alt opplever majoriteten av kundene deres at de har en mobilavtale som møter deres krav og forventninger.

Telenor fortsetter fremgangen og puster Dipper i nakken. - Telenor nyter høy tillit blant kundene og mobilkjempen fremstår som det desidert mest innovative og nytenkende selskapet i bedriftsegmentet, fortsetter Høst.

Ice kan vise til solid fremgang også i bedriftsegmentet. Kvaliteten på mobiltjenestene er bedre enn i fjor, servicenivået er høyere. Phonero faller derimot tilbake og kommer dårligst ut i denne målingen. Servicenivået er bra, men det er en god del kunder som er misfornøyde med mobildekningen.

Flere detaljer om studien finnes her: http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/mobil/

Related links

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway