Gå videre til innhold
Kundetilfredshet 2018
Kundetilfredshet 2018

Pressemelding -

Advokatene er på topp

EPSI Rating har i løpet av våren målt norske bedrifters tilfredshet med en rekke ulike tjenester. Ser man studien under ett, så forteller den at brorparten av bedriftene er godt fornøyde med kvaliteten på tjenestene som leveres, og at det generelle servicenivået er høyt. Men det er forskjeller mellom de ulike bransjene som er målt. 

Advokater skårer godt
Med en gjennomsnittlig kundetilfredshet på drøyt 80 poeng, så er det advokatfirmaene som får den beste tilbakemeldingen i denne studien. - Norske bedrifter er særdeles god tilfredse med advokattjenestene. Kvaliteten på det arbeidet som gjøres er, ifølge kundene, meget god, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge. En svært lav klage andel er med på å bekrefte dette bildet.

Videre så er det tydelig at revisjonsselskapene og regnskapsbyråene fortsetter å levere gode tjenester som kundene verdsetter. Dette gjør at revisorer og regnskapsførere nok en gang kan skilte med høy kundetilfredshet. Det er Deloitte som skårer best blant de store revisjonsselskapene. 

Konsulentbransjen - Entusiasmen uteblir  
Det er første gang EPSI måler kundetilfredsheten i konsulentbransjen. -Tilbakemeldingen tilsier at kundene stort sett er fornøyd, men entusiasmen uteblir, fortsetter Høst. Studien viser at teknisk rådgivning får bedre tilbakemelding enn hva IT-konsulenter og management konsulenter får.

Videre så avdekker målingen at rekrutteringsselskapene nok en gang kommer godt ut, mens tilfredsheten med bemanningsbyråene faller noen poeng fra i fjor. -Klageandelen er relativ høy både for rekruttering og for bemanningstjenester, og dette indikerer at det til tider er et stort gap mellom hva som forventes og hva som leveres, sier Høst. 

Tommel opp for reisebyråer
I målingen så er bedriftenes opplevelse med reisebyråene også blitt målt. -Totalt sett får reisebyråene svært gode tilbakemeldinger fra sine bedriftskunder. Berg-Hansen får svært gode skussmål fra sine kunder, og stikkordene er enkelhet og god service, avslutter Høst. 

Det er totalt gjennomført ca 1.500 intervjuer per telefon av bedrifter rundt om i Norge. Alle resultater presenteres på en skala fra 0 – 100. Et resultat over 75 er meget bra, mens en kundetilfredshet under 60 er å anse som dårlig.

Flere resultater finnes her

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norway